Solucions

Gestió integral dels centres sanitaris

Sociosanitaris i residències

Solució integral per gestionar els centres sociosanitaris i residències, millorant l’atenció i el benestar dels pacients i residents, garantint una atenció sanitària eficient i de qualitat i controlant tots els processos administratius i assistencials. El sistema disposa d’eines d’anàlisi i estadístiques i quadres de comandament per realitzar el seguiment dels objectius assistencials establerts.

Consulta totes les funcions

Centres mèdics i consultoris

La solució que permet gestionar de manera global i eficient tots els processos clínics i administratius d’un centre mèdic o consultori reduint el temps d’espera i proporcionant una major coordinació entre els diferents departaments i especialitats mèdiques del centre, a la vegada que es dota d’una major capacitat per a complir amb els estàndards de qualitat i seguretat de l’àmbit sanitari.

Consulta totes les funcions

Centres de Radiologia i de Diagnosi per la Imatge

La solució de software especifica per a Centres de Radiologia i Diagnosi per la Imatge, enllaçada amb sistemes PACS, ha estat dissenyada per a gestionar la programació de cites, la gestió de pacients i radiòlegs, l’emmagatzematge i la distribució d’imatges radiològiques, la generació d’informes i els processos de facturació.

Consulta totes les funcions

Policlíniques i Hospitals d’Aguts

L’eina de software que ha estat dissenyada específicament per al control i seguiment dels processos d’un hospital, afavorint la gestió dels pacients, del personal assistencial i l’administratiu. Facilitant també la gestió dels recursos i el seguiment de la informació clínica, amb l’objectiu de millorar l’eficiència i eficàcia per proporcionar una atenció de qualitat al pacient.

Consulta totes les funcions

Integracions

A Qbed Consulting som especialistes en integracions amb aplicacions, sistemes i equipaments mèdics de tercers, utilitzant protocols de comunicació estàndard que garanteixen la connexió entre els diferents sistemes.
Aquestes integracions doten als centres sanitaris d’una sèrie de beneficis: millor eficiència, comunicació i col•laboració, precisió de les dades, capacitat d’anàlisi, reducció de costos i una major flexibilitat.

Consulta totes les funcions